Tak asing lagi di telinga kita dengan kata “Agama” dan “Islam“. Dimana agama yang merupakan keyakinan atau keyakinan bagi setiap manusia yang memeluknya. Di negara Indonesia terkandung 6 agama yang dianut, diantaranya yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Adapun pengertian agama Islam akan dibahas selengkapnya oleh seputarpengetahuan berikut ini.

Pengertian Agama Islam
Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau proses yang menyesuaikan mengenai keyakinan, keimanan atau kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhamad SAW sebagai Rasul utusan Allah dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang Rahmatal lil ‘aalamiin (rahmat bagi semua alam). Sebagaimana Allah berfirman didalam Qur’an surat Al-Anbiya ayat 107:

“Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semua alam semesta“.
Secara bhs kata “Islam” berasal dari kata “sallama” yang bermakna selamat, dan bentuk mashdar dari kata “aslama” yang bermakna taat, patuh, tunduk dan berserah diri. Sementara secara istilah, Islam adalah tunduk, taat serta patuh kepada perintah Allah SWT seperti yang udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan-Nya dan menyerahkan diri seutuhnya hanya kepada Allah ta’ala Pengertian Agama Islam rujukan oleh Para Ulama

• Nabi Muhamad SAW.
Nabi Muhamad menjawab pertanyaan Umar r.a, mengenai apa itu Islam, dan beliau menjawab Islam itu adalah “bahwa engkau mengakui tidak tersedia Tuhan tak sekedar Allah dan bahawasanya Muhamad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau dapat melakukannya“.

• Umar bin Khatab
Menjelaskan Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhamad SAW. Di didalam agama Islam terdapat tiga Perihal yakni: Akidah, Syariat serta Akhlak

Karpet Masjid Polos Jakarta Harga Terjangkau

Seluruh umat muslim di dunia, salah satu tempat yang biasanya sering di kunjungi pastinya yang jelas masjid, baik di saat sedang dalam perjalanan dan ingin melaksanankan ibadah sholat, atau bisa saja dengan mengunjungi masjid yang tidak jauh dari rumah untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah supaya pahala yang di dapatkan akan berlipat lipat ganda lagi.  Maka dari itu juga, dalam menjaga kebersihan masjid sudah tentu mankjadi salah satu tanggung jawab untuk semua umat islam  di seluruh belahan dunia. Karena bukan hanya petugas kebersihan masjid saja yang harus menjaga kebersihan masjidnya saja, namun kita juga, terutama juga untuk para jamaah hyang sering berkunjung masjid pun sebaiknya memang saling menjaga dan merawtnya. Supaya masjid pun semakin terasa nyaman untuk tempat beribadah, memang tidak lupa juga masjid di bekali berbagai macam fasilitas yang memadai. Bisa dengan menyediakan yang namanya karpet masjid sebagai salah satunya. Maka dari itu jika ingin mendptkan dengan harga karpet masjid polos jakarta yang terjangkau, pesanlah di toko kami ini.

Bukan hanya menjual karpet masjid polos jakarta dengan harga yang sangat terjangkau, mengenai kualitasnya pun memang sangat terjamim kaasliannya. Karena kami disini menjual berbagai macam karpet dengan kualitas terbaik, namun masih tetap dengan harga yang bersahabat. Jadi anda tidak perlu ragu lagi untuk memesan karpet masjid di toko kami ini, yang sudah terbukti nyata yang selalu memberikan kualitas terbaik dan juga dengan harga yang di miliki super terjangkau sekali untuk para pembeli sekalian.